Sunday, August 24, 2008

PINJAMAN PERNIAGAAN

JENIS-JENIS PINJAMAN PERNIAGAAN YANG BOLEH USAHAWAN DAPATKAN :

1- SKIM TABUNG EKONOMI BELIA (STEB)

Pendahuluan

1.1
Tabung Ekonomi Belia telah bermula pada 1987 – 1996 yang dilaksanakan sendiri oleh KBS telah memberi peluang kepada usahawan belia mendapat pinjaman untuk menjalankan perniagaan. Pada tahun 1997, KBS telah membuat kerjasama pinjaman dengan BSNC. Walaubagaimanapun pinjaman di bekukan semenjak tahun 2002.

Usaha telah dibuat untuk mencairkan semula tabung ini, maka pada tahun 2006, Pihak Unit Perancang Ekonomi (EPU), Jabatan Perdana Menteri telah memberi persetujuan bahawa Skim Tabung Ekonomi Belia ini diteruskan dengan beberapa perubahan pelaksanaan kaedah pemberian pinjaman kepada para belia. (Ruj. Surat : (19 ) UPE.S 25/100/330 bertarikh 19 Januari 2006).
1.2

Pihak EPU menyarankan supaya :

 • Kementerian Belia dan Sukan menumpukan perhatian kepada usaha membimbing belia dalam bidang keusahawanan.
 • Urusan pemberian dan kelulusan pinjaman diuruskan oleh Institusi Kewangan yang dilantik oleh pihak kementerian.
1.3
Pada 27 April 2006, Skim Tabung Ekonomi Belia (STEB) telah dilancarkan oleh Y.B Dato' Azalina bt Dato' Othman Said, bekas Menteri Belia dan Sukan di Institut Latihan Keselamatan Sosial, ESSET Bangi, Selangor.Nama Skim


Skim Tabung Ekonomi Belia ( STEB ) dibahagikan kepada 2 :-

 • Skim Belia Niaga (SBN)
 • Skim Belia Tani (SBT)Tujuan Skim


Skim ini bertujuan menyediakan kemudahan pembiayaan kepada golongan belia yang menjalankan usaha niaga dalam pelbagai bidang. Kemudahan pembiayaan ini disediakan bagi memulakan dan menggembangkan perniagaan.Agensi Pelaksana


Institusi Kewangan yang dilantik :

 • Bank Kerjasama Rakyat Malaysia (Bank Rakyat) – Skim Belia Niaga (SBN)
 • Agro Bank - Skim Belia Tani (SBT)Had Pinjaman


Jumlah pinjaman yang dibenarkan bagi Skim Belia Niaga (SBN) dan Skim Belia Tani (SBT) yang disediakan adalah dari RM 5,000.00 hingga RM 50,000.00
Kategori Pemohon


 • Kategori 1 ( telah berniaga dan mempunyai sijil )

Telah menjalankan perniagaan sekurang-kurangnya 6 bulan dan mempunyai sijil yang berkaitan.

 • Kategori 2 ( memulakan perniagaan dan mempunyai sijil )

Baru memulakan perniagaan dan telah mempunyai sijil yang berkaitan.
Kadar Bayaran Perkhidmatan


Kadar bayaran perkhidmatan yang dikenakan ialah 4% di atas baki pinjaman


Syarat Pinjaman


Golongan belia yang layak untuk mendapat kemudahan pinjaman adalah seperti berikut :

 • Warganegara yang menetap di Malaysia berumur antara 18 - 40 tahun. (Minimum umur pemohon adalah 18 tahun dan sebelum mencapai umur 41)
 • Tujuan permohonan adalah untuk memula dan mengembangkan perniagaan.
 • Permohonan pinjaman adalah secara individu dan menjalankan perniagaannya secara sepenuh masa.
 • Seorang sahaja antara suami atau isteri yang layak pada bila-bila masa untuk memohon pinjaman.
 • Setiap peminjam mestilah bebas dan bersih dari tindakan undang-undang.
 • Lulusan IKTBN/IKBN diberi keutamaan bagi memohon pinjaman untuk memulakan perniagaan.Syarat-Syarat Penjamin


 • Pinjaman RM 5000.00 – RM 15,000.00 ; TIADA PENJAMIN

  • Peminjam menjadi penjamin kepada pinjaman tersebut. Peminjam akan dikenakan tindakan undang-undang jika ingkar untuk membayar balik pinjaman.
  • Peminjam tidak mempunyai rekod tindakan yang berkaitan dengan perhutangan atau seumpamanya.
 • Pinjaman RM 15,001.00 – RM 50,000.00 satu ( 1 ) orang penjamin ;
  • Penjamin digalakkan daripada kalangan ahli keluarga.
  • Penjamin mempunyai pendapatan tetap kasar ( termasuk elaun-elaun tetap) tidak kurang dari RM 800.00 sebulan .
  • Penjamin adalah adalah terdiri daripada kakitangan kerajaan atau swasta.
  • Penjamin yang bekerja disyarikat yang sama dengan pemohon tidak layak menjadi penjamin.
  • Tidak mempunyai rekod tindakan yang berkaitan dengan perhutangan atau seumpamanya.
 • Syarat khas :
  • Semua pegawai dan kakitangan yang sedang berkhidmat dengan Kementerian Belia dan Sukan adalah tidak layak menjadi penjamin.
 • Had menjamin :
  • Seseorang yang layak untuk menjadi penjamin tidak boleh menjamin lebih dari satu ( 1 ) orang peminjam pada satu-satu masa.Permohonan Untuk Mendapat Pinjaman


 • Permohonan untuk mendapatkan pinjaman mestilah menggunakan borang permohonan pinjaman khas institusi kewangan yang dilantik oleh Kementerian Belia dan Sukan.
 • Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan lima ( 5 ) salinan kertas kerja dan dimajukan kepada Pejabat Belia dan Sukan Daerah (PBSD) untuk cop pengesahan.
 • Salinan asal pinjaman hendaklah dimajukan terus kepada institusi kewangan yang dilantik.
 • Manakala tiga ( 3 ) salinan permohonan diserahkan kepada Pejabat Belia dan Sukan Daerah (PBSD). Satu ( 1 ) salinan adalah untuk simpanan pemohon.
 • Pegawai di Pejabat Belia dan Sukan Daerah (PBSD) hendaklah memajukan satu ( 1 ) salinan masing – masing kepada Jabatan Belia dan Sukan Negeri dan Kementerian Belia dan Sukan (Cawangan Pembangunan Ekonomi), manakala satu ( 1 ) salinan untuk simpanan PBSD.
 • Borang permohonan yang lengkap dan kertas kerja mestilah dimajukan melalui institusi kewangan yang dilantik.
 • Hanya satu pinjaman SBN/SBT sahaja dibenarkan pada satu-satu masa.Soalan-Soalan Lazim


i)
Soalan 1

Bagaimana saya mahu memohon pinjaman di bawah Skim Tabung Ekonomi Belia?


Jawapan 1


Pendaftaran permohonan boleh dibuat secara on-line melalui porta MPEB, www.mpeb.gov.my atau boleh dimuat turun secara manual melalui portal. Borang juga boleh didapati di Pejabat Belia dan Sukan Negeri dan daerah. Borang yang diisi secara manual hendaklah dikembalikan kepada Jabatan Belia dan Sukan Negeri/Daerah.ii) Soalan 2

Apakah proses yang perlu dilalui untuk memohon pinjaman?


Jawapan 2

Terdapat 2 peringkat saringan iaitu ujian saringan dan kursus. Pemohon yang telah lulus ujian saringan akan dipanggil untuk menghadiri Kursus Asas Perniagaan ( untuk yang memyulakan perniagaan ) dan Kursus Bimbingan Rancangan Perniagaan ( bagi yang mahu menggembangkan perniagaan ). Selepas melalui saringan –saringan tersebut barulah pemohon layak untuk mendapat borang pinjaman.


iii) Soalan 3

Berapakah had minimum/maksimim untuk memohon pinjaman?


Jawapan 3

Dari RM 5,000 – 50, 000.00iv) Soalan 4

Bila/dimanakan ujian saringan akan dibuat?


Jawapan 4

Ujian saringan diuat diperingkat negeri bertempat di Jabatan belia dan sukan negeri dan pihak tuan akan dihubungi oleh pegawai pembangunan ekonomi Jabatan Belia dan Sukan negeri. Ujian akan dibuat pada setiap minggu


v) Soalan 5

Berapa lamakah proses kelulusan pinjaman?


Jawapan 5

Setiap pemohonan akan mengambil masa selama 2 bulan setengah untuk diproses.


vi) Soalan 6

Apakah syarat-syarat penjamin ?


Jawapan 6

Setiap permohonan mesti mematuhi syarat seperti berikut :
1.
Mengemukakan dua (2) orang penjamin yang digalakkan daripada kalangan ahli keluarga.
2.
Setiap penjamin mempunyai pendapatan tetap kasar (termasuk elaun-elaun tetap) tidak kurang dari RM 1 ribu sebulan.
3.
Tidak mempunyai rekod tindakan yang berkaitan dengan perhutangan atau seumpamanya.


Syarat khas

Semua pegawai dan kakitangan yang sedang berkhidmat dengan Kementerian Belia dan Sukan adalah tidak layak menjadi penjamin.


Had menjamin

Seseorang yang layak untuk menjadi penjamin tidak boleh menjamin lebih dari dua ( 2 ) orang peminjam pada satu-satu masa.


vii) Soalan 7

Saya telah menjalankan perniagaan dan mempunyai diplom/ijazah dalam bidang perniagaan, perlukah saya mengikuti kursus rancangan perniagaan ?

Jawapan 7

Bagi pemohon yang telah lulus ujian saringan, dan mempuyai ciri-ciri berikut dikecualikan daripada mengikuti kursus bimbingan rancangan perniagaan.

1.
Telah menjalankan perniagaan sekurang-kurangnya 6 bulan dan mempunyai sijil yang berkaitan – Tidak perlu mengikuti kursus dan layak memohon pinjaman.
2.

Telah mengikuti Kursus Rancangan Perniagaan atau berkaitan yang dianjurkan oleh Akademi Pembangunan Belia Malaysia (Keusahawanan), di Batu Gajah Perak di bawah KBS atau mana-mana agensi kerajaan dan swasta yang diiktiraf.

3.
Lulusan Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara (IKTBN) atau Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) dan telah menjalankan perniagaan yang berkaitan.
4.
Mempunyai kelulusan peringkat diploma/ijazah dan telah menjalankan perniagaan dalam bidang berkaitan atau mempunyai kelulusan peringkat diploma/ijazah dalam bidang perniagaan dan telah menjalankan perniagaan.
5. Telah mengikuti program inkubator anjuran mana-mana agensi kerajaan.
viii) Soalan 8

Saya berminat untuk memohon pinjaman bagi memulakan perniagaan, bagaimanakah saya boleh memohon pinjaman ?


Jawapan 8

Untuk makluman, permohonan pinjaman adalah kepada belia yang sudah menjalankan perniagaan secara sepenuh masa. Bagi yang baru merancang untuk memulakan perniagaan, pemohon akan dipanggil untuk mengikuti kursus Asas Perniagaan dan selepas itu digalakkan untuk memulakan perniagaan sendiri sebelum layak memohon pinjaman.2- PERBADANAN USAHAWAN NASIONAL BERHAD (PUNB)

Skim PROSPER SiswazahLatarbelakang

Peluang untuk siswazah muda Bumiputera menceburi diri dalam bidang perniagaan dan menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan masih terbuka luas. Menyedari keadaan ini, PUNB mengalu-alukan siswazah muda Bumiputera untuk menjadi seorang usahawan dan menyumbang ke arah pembentukan golongan usahawan Bumiputera yang berintelek.

Sehubungan itu, kami menyediakan pakej keusahawanan khas PROSPER Siswazah yang bertujuan untuk mendorong, membimbing dan membangun siswazah muda Bumiputera untuk menceburi bidang keusahawanan khususnya dalam sektor peruncitan.

Objektif
 • Menyediakan kemahiran dan pengetahuan kepada siswazah muda Bumiputera untuk menceburi bidang perniagaan, khususnya perniagaan runcit dan pengedaran.
 • Membantu siswazah muda Bumiputera memulakan perniagaan runcit dan pengedaran melalui mekanisma pembangunan yang teratur dan sistematik.

Skim PROSPER Siswazah

I) Kemudahan Pinjaman.

PROSPER Siswazah menyediakan 2 jenis pakej pinjaman yang berlandaskan prinsip Qard Al-Hasan.Pakej-pakej pinjaman ini adalah;

Pakej A
Menyediakan pinjaman dari RM 5,000 sehingga RM 50,000 untuk perniagaan tunggal, perkongsian atau Sdn Bhd. Usahawan perlu menyumbang modal minimum sebanyak RM 500 untuk satu projek. Tempoh pembayaran balik pinjaman ialah dari 3 sehingga 7 tahun.

Pakej B
Menyediakan pinjaman dari RM 50,001 sehingga maksimum RM 100,000 untuk perniagaan perkongsian atau Sdn Bhd. Setiap usahawan perlu menyumbang modal minimum sebanyak RM 500 untuk satu projek. Tempoh pembayaran balik pinjaman ialah dari 5 sehingga 7 tahun.


II) Perkhidmatan Perniagaan

Pakej pinjaman A dan B ini merangkumi perkhidmatan perniagaan yang menyediakan khidmat pra-operasi perniagaan,pemantauan akaun, khidmat nasihat perniagaan dan latihan sepanjang tempoh pembiayaan dan bayaran yang berpatutan akan dikenakan kepada usahawan.

Syarat Kelayakan

Siswazah sasaran
· Siswazah Bumiputera yang memiliki sekurang-kurangnya diploma daripada institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Kerajaan.
· Berumur tidak lebih dari 33 tahun pada tarikh pendaftaran.
· Setiap usahawan dapat membiayai modal minimum sebanyak RM 500
. Sanggup mengikuti kesemua program yang ditentukan oleh PUNB.

Perniagaan
· 100% milik usahawan Bumiputera dan diuruskan sendiri oleh usahawan
· Perniagaan baru atau peringkat perkembangan

Skop perniagaan

· Runcit
· Pengedaran
· Jualan Terus dan Stokis
· Teknologi Maklumat & Telekomunikasi
· Perkhidmatan Profesional
· Industri Desa berasaskan Pertanian
· Perkhidmatan dari Rumah
· Perkhidmatan Pendidikan

Proses Permohonan
 1. Peserta mendaftar melalui Borang PROSPER
 2. Peserta menghadiri Sesi Kesesuaian Keusahawanan
 3. Peserta hadiri kursus Rancangan Perniagaan selama 3 hari ( yuran : RM50.00)
 4. Peserta membentangkan Rancangan Perniagaan
 5. Kelulusan pembiayaan
 6. Peserta menghadiri Kursus Asas Keusahawanan selama 4 hari.

Pemohon hendaklah menghantar cadangan perniagaan ke:

Sekretariat PROSPER
PERBADANAN USAHAWAN NASIONAL BERHAD
Tingkat 10, Blok 1B
Plaza Sentral
Jalan Stesen Sentral 5
KL Sentral
50470 Kuala Lumpur

atau

Emel : prosper_siswazah@punb.com.my


kim PROSPER Runcit
Pakej Keusahawanan PROSPER Runcit merangkumi :
1. Pembiayaan Perniagaan A & B berasaskan Syariah
2. Kemahiran Keusahawanan

1. PEMBIAYAAN PERNIAGAAN BERASASKAN SYARIAH

a) Pakej A - Pembiayaan daripada RM70,000 sehingga RM200,000

i. Pembiayaan Perniagaan
Pakej ini, menawarkan pinjaman yang berlandaskan Qard Al-Hassan, di mana peminjam perlu memulangkan segala wang pokok secara berjadual. Melalui pakej ini, usahawan perlu menyumbang sekurang-kurangnya 10% manakala PUNB menyediakan pinjaman sehingga 90% dari keseluruhan kos projek tertakluk kepada had maksimum RM200, 000.

prosper_bm_calcth3.gif

ii. Perkhidmatan Perniagaan
Selain daripada pembiayaan, Pakej A juga merangkumi perkhidmatan perniagaan yang menyediakan khidmat pra operasi perniagaan, pemantauan akaun dan khidmat nasihat perniagaan. Perkhidmatan ini dikenakan caj yang berpatutan kepada usahawan.

b) Pakej B - Pembiayaan daripada RM200,001 sehingga RM1,000,000

i. Pembiayaan Perniagaan
Pakej ini menawarkan pembiayaan terhad kepada RM1 juta melalui Musyarakah Mutanasiqah (suntikan eukiti), Bai Al Inah (BAI), Bai Bithanam Ajil (BBA) dan/atau mana-mana instrumen pembiayan bergantung kepada keperluan perniagaan yang dicadangkan. (Struktur syarikat mestilah Sendirian Berhad kecuali untuk stesen minyak)

Dalam projek ini, jika usahawan hanya menyumbang keperluan modal permulaan sebanyak 10%, PUNB akan menyuntik ekuitinya sebanyak 10% untuk menjadikan jumlah ekuiti syarikat sekurang-kurangnya 20% daripada kos projek dan selebihnya adakan dibiayai melalui BAI atau BBA atau instrumen pembiayaan lain yang bersesuaian.

prosper_bm_calcth1.gif

Tetapi jika usahawan dapat menyumbang keperluan modal permulaan sebanyak 20%, maka baki kos projek tersebut sebanyak 80% akan dibiayai oleh PUNB melalui BAI atau BBA atau instrumen pembiayaan lain yang bersesuaian.

prosper_bm_calcth2.gif


ii. Pakej Pinjaman & Perkhidmatan
Selain daripada pembiayaan, Pakej B juga merangkumi perkhidmatan perniagaan yang menyediakan khidmat pra operasi perniagaan, pemantauan akaun dan khidmat nasihat perniagaan.

2. KEMAHIRAN KEUSAHAWAN

PUNB juga menawarkan kursus-kursus berkaitan dengan kemahiran keusahawanan seperti kursus kesedaran dan motivasi keusahawanan, pembangunan pengurusan, kemahiran pemantauan operasi dan tadbir urus korporat dari semasa ke semasa.

BIDANG PERNIAGAAN
PROSPER Runcit menawarkan peluang perniagaan runcit dalam bidang-bidang seperti berikut:

 • Kedai emas
 • Pengusaha stesen minyak
 • Bengkel baik pulih kenderaan
 • Klinik pakar/ perubatan/ gigi/ haiwan
 • Kedai tekstil & pakaian
 • Kedai cermin mata/ optik
 • Firma arkitek/ akauntan/ guaman dan lain-lain firma professional yang diiktiraf oleh kerajaan
 • Kedai logam & bahan binaan
 • Farmasi
 • Penjualan makanan
 • Kedai kasut/ barangan kulit
 • Kedai kosmetik & kecantikan
 • Kedai aksesori wanita
 • Kedai peralatan komputer/ telekomunikasi & IT
 • Kedai buku & alatulis
 • Kedai herba dan ubatan tradisional
 • Peralatan sukan dan rekreasi
 • Kedai elektrik & elektronik
 • Kedai runcit/ pasar mini
 • Lain-lain perniagaan yang bersesuaian


SYARAT KELAYAKAN

Usahawan

 • Bumiputera
 • Berumur 18 tahun ke atas
 • Mempunyai ciri - ciri keusahawanan unggul seperti kejujuran, keyakinan diri, berdaya tahan, berfikiran positif, kreatif dan disiplin diri yang tinggi
 • Sanggup mengikuti kursus - kursus yang dikenal pasti
 • Mempunyai rekod yang baik dengan institusi kewangan
 • Sanggup bekerja sepenuh masa
 • Membiayai sekurang - kurangnya 10% daripada jumlah kos projek

Perniagaan

 • Bidang peruncitan
 • Perniagaan 100% milik Bumiputra
 • Perniagaan yang berdaya maju dengan pembiayaan tidak melebihi RM 1 juta
 • Perniagaan yang tidak mempunyai bantuan kewangan dari institusi kewangan yang mengambil cagaran ke atas sebahagian aset syarikat
 • Lokasi perniagan telah dikenal pasti

Proses Permohonan
Proses pendaftaran dan kelulusan pembiayaan projek adalah seperti berikut;

proces_pembiayaan.jpg


Cara Memohon

Borang pendaftaran boleh didapati daripada Sekretariat PROSPER secara percuma atau daftarlah secara talian terus (online) melalui laman portal ini. Borang yang diisi dengan lengkap perlu dihantar kepada:

Sekretariat PROSPER
PERBADANAN USAHAWAN NASIONAL BERHAD
Tingkat 10, Blok 1B
Plaza Sentral
Jalan Stesen Sentral 5
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur

atau3- BANK PERTANIAN:


Skim Usahawan Tani Komersil Siswazah (SUTKS)

Mengurangkan kadar pengangguran di kalangan siswazah dan mewujudkan siswazah tani komersil

Had Pinjaman
Tidak melebihi RM50,000.00

Tempoh Pinjaman
Sehingga 6 Tahun

Projek
Semua Aktiviti Pengeluaran Pertanian Komersil dalam bidang Huluan dan Hiliran (Projek jangka pendek dan sederhana ; 1-5 tahun)

Kadar Faedah
3% setahun atas baki bulanan

“Siswazah Tani Moden”1 comment:

Asa Loan Savings LENDING LTD said...

Asa syarikat pinjaman pinjaman bersedia untuk meminjamkan mana-mana jumlah yang anda perlukan untuk memulakan perniagaan peribadi anda. kami memberi pinjaman pada kadar faedah 3%, juga jika anda ingin membeli rumah di atas ansuran bulanan kita juga boleh menjual rumah untuk anda. supaya Sila memohon pinjaman pertanian pertanian. jika anda memerlukan hubungan pinjaman e-mel kami: asaloantransfer@gmail.com, anda juga boleh menghubungi e-mel ini: finance_institute2015@outlook.com, Mungkin ada banyak sebab mengapa anda perlu akses kepada beberapa wang tunai tambahan - daripada yang tidak dijangka pembaikan kereta atau rumah untuk membayar perkahwinan anda atau cuti khas. Tetapi apa sahaja yang anda memerlukannya, apabila anda meminjam antara $ 5,000 USD untuk 100,000 USD di atas.

pengkhususan Syarikat.
1) Kami memberi pinjaman pada kadar faedah 3%.
2) Kami juga boleh membeli sebuah rumah pilihan anda dalam mana-mana lokasi pilihan anda.